تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

تبلیغات

راه اندازي موتورهاي بزرگ و كاهش افت ولتاژ

   

   راه اندازي موتورهاي بزرگ و كاهش افت ولتاژ

  راه اندازي موتورپمپها

  در گذشته ، مشكلات فراواني از نظرافزايش آني جريان الكتريكي، افت ولتاژبسيار زياد، كيفيت و صرفه جوئي الكتريكي در زمان راه اندازي موتورپمپهاي اصلي در صنعت آبرساني وجود داشت كه در حال حاضر در كشورهاي پيشرفته صنعتي موضوع فوق برطرف گرديده و يا در حال برطرف شدن مي باشد واين درحالي است كه تاكنون راه حل مناسبي جهت حل مشكل فوق، در كشورمان ارائه نشده است.

  لهذا شركت نيكوالكتروفلو جهت حل اين مشكل و ارائه خدمات ديگري در خصوص بهينه سازي كيفيت برق و به تبع آن صرفه جوئي مصرف انرژي، پا به اين عرصه نهاده است.

  به همين منظور، ذيلاً يكي از سيستمهايي كه ميتواند مشكل راه اندازي موتورپمپهاي ياد شده را بانضمام مزايا ديگر، مرتفع نمايد و عملاً اجراء و نتيجه بسيار خوبي داشته است حضورتان معرفي ميگردد.

   راه اندازي موتور هاي پمپ ايستگاههاي پمپاژ با استفاده از سيستم PQN

  كارفرما: سازمان آبرساني كشور نيوزيلند

  پيمانكار: شركت SKM (Sinclair Knight Merz)

  موضوع:كاهش جريان راه اندازي و افت ولتاژ موتورهاي پمپ 1.5MW

   سازمان آبرساني كشور نيوزيلند موضوع فوق را به مناقصه عمومي گذاشت و از شركتهاي مربوطه دعوت بعمل آورد.

  سازمان مذكوردر فاصله زماني كوتاهي، يك پيشنهاد بسيار خوبي از يكي از بزرگترين و مشهورترين شركتهاي مهندسين مشاور بنام شركت  SKM دريافت نمود كه اين شركت ادعا كرده بود، ميتواند مشكل اين سازمان را با استفاده از سيستم EQ-ST , EQ  مرتفع نمايد. بنابراين با موافقت كارفرما، شركت مذكور ماموريت يافت تا كار خود را آغاز نمايد.

   بررسي اوليه:

  -          پمپاژخانه داراي چهار دستگاه موتور پمپ با توان 1.5MW

  -          فاصله پمپهاي 1.5MW از پمپاژخانه كوچكتركه بايد اين پمپها، آب را به آنجا پمپ نمايند برابر  15Kmاست.

  -         افت ولتاژ در هنگام استارت موتورها برابر 4.1%

  -         جريان راه اندازي موتورها برابر 580 A

   روشهاي مرسوم جهت حل  موضوع فوق :

  شركت SKM سه روش مرسوم را در سيستم فوق شبيه سازي نمود:

  الف- راه اندازي مستقيم موتورها:

  1-    جريان راه اندازي بين 7 تا 8 برابر جريان نامي موتور

  2-    افت ولتاژ بسيار شديد

  3-    امكان قطع برق ورودي در زمان راه اندازي موتور

  4-    گشتاور بسيار پائين

  5-    عدم توانايي اصلاح ضريب قدرت و جبران توان راكتيو

  6-    در توانهاي بالا امكان راه اندازي موتور وجود ندارد.

   ب- استفاده از VSD/VFD :

  اينسيستم فقط ميتواند سرعت موتورها را كنترل نمايد و ذاتاً با توجه به استفاده از نيمه هاديهاي قدرت، منبع اصلي توليد هارمونيكهاي فرد بخصوص هارمونيك پنجم ميباشد كه اثرات بسيار مخرب در شبكه توزيع و روي سيم پيچ موتورها دارد. همچنين اين سيستم نميتواند ضريب قدرت(PF) را اصلاح و بار مصرفي راكتيو را جبران نمايد. مضافاً اينكه سيستم فوق داراي معايب ذيل نيز ميباشد:

  1-    موجب افزايش جريان راه اندازي بين 1.2 الي 3  برابر جريان نامي موتور

  2-    باعث افت ولتاژ نسبتاً زياد

  3-    گشتاور بسيار پائين براي راه اندازي موتور

  4-    داراي زمان راه اندازي طولاني موتور

  5-    عامل توليد هارمونيك

  6-    عدم توانايي اصلاح ضريب قدرت و جبران توان راكتيو

  7-    نسبت به عملكرد داراي هزينه بسيار بالا

   بنابراين، سيستم فوق يك سيستم كامل براي راه اندازي موتورهاي پمپ ياد شده نخواهد بود.

  ج- استفاده از Soft starter :

   اين سيستم نيزتقريباً شبيه سيستم VSD/VFD عمل ميكند و داراي معايب ذيل ميباشد:

  1-    موجب افزايش جريان راه اندازي بين 3  تا 6 برابر جريان نامي موتور

  2-    افت ولتاژ نسبتاً شديد

  3-    گشتاور بسيار پائين براي راه اندازي موتور

  4-    داراي زمان طولاني راه اندازي موتور

  5-    نسبت به عملكرد خود بسيار گران

  6-    عدم اصلاح ضريب قدرت(PF) و جبران توان راكتيو

  7-    عدم توانايي فيلترينگ اغتشاشات هارمونيكي

  لذا اين سيستم نيزيك سيستم كامل براي راه اندازي موتورهاي پمپ ياد شده نبوده و پيشنهاد نميشود.

  پيشنهاد نهائي شركت SKM :

   مهندسين مشاور شركت مذكور پس از بررسي روشهاي بالا و مطالعه عملكرد سيستمهاي PQN، تركيبي ازسيستم EQ-ST  و EQ را انتخاب و به كارفرما پيشنهاد نمودند.

    مزاياي سيستم پيشنهادي:

  1-    سيستم تركيبي فوق ميتواند موتورهاي پمپ را بطورمتوالي و بصورت Real-Time  راه اندازي نمايد.

  2-    جريان راه اندازي را حدود 50% كاهش ميدهد.

  3-    افت ولتاژ را بيش از 60% جبران ميكند.

  4-    گشتاور را درحد نرمال براي راه اندازي موتور ايجاد مينمايد.

  5-    توان مصرفي راكتيو را در زمان بسيار كوتاهي جبران ميكند.

  6-    ضريب قدرت را بدون استفاده از بانك خازني روي مقدار مطلوب (بين 0.9 تا 0.98) اصلاح و حفظ مينمايد.

  7-    هارمونيكهاي مخرب را در حد استاندارد فيلتر ميكند.

  8-    حالتهاي گذرا(ترازينت، اسپايك، ...) حذف ميكند.

  9-    فليكرهاي ولتاژ را فيلتر ميكند.

  10-  ولتاژ سه فاز را بالانس مي نمايد.

  11-  مقدار KVA را در حد قابل قبولي كاهش و در نتيجه ظرفيت توان را جهت مصارف ديگر افزايش ميدهد.

   تاثيرات عملكرد سيستم تركيبي EQ-ST و EQ پس از نصب:

  با توجه به مميزي اوليه سيستم پمپاژخانه فوق ونقشه الكتريكي آن(Figure 4)، يك سيستم EQ-ST با توان 8.4MVAR  و يك سيستم EQ با توان 2.43MVAR و با ولتاژ 690V طراحي و نصب گرديد.

  عملكرد سيستم فوق بسيار رضايت بخش بود و پس از نصب، اثرات ذيل مشاهده گرديد:

  1-    راه اندازي موتورها : راه اندازي موتورها به سهولت و آرامي و بدون هيچ مشكلي انجام گرفت.

  2-    جريان راه اندازي   : جريان راه اندازي از مقدار 580A به 280A  كاهش يافت كه حدود 51%  كاهش را نشان ميدهد.

  3-    جبران افت ولتاژ   :  افت ولتاژ در هنگام راه اندازي از 4.1%  به 1.4% كاهش يافت كه حدود 65% تثبيت ولتاژ را نمايش ميدهد.

  4-    جبران ضريب قدرت: ضريب قدرت بدون استفاده از بانك خازني روي مقدار مطلوب (بين 0.92 تا 0.98) اصلاح و حفظ شد.

  5-    توان اكتيو          :توان اكتيو در هنگام راه اندازي از مقدار 1.8MW به مقدار 2MW افزايش يافت تا بتواند گشتاور لازم جهت راه اندازي موتورها را ايجاد نمايد.

  6-    زمان راه اندازي   : طول زمان راه اندازي از 4 ثانيه به 3 ثانيه كاهش يافت، يعني 25% كاهش در زمان راه اندازي  را موجب شده است.

  7-    حذف اغتشاشات    : اغتشاشات هارمونيكي، حالتهاي گذرا، فليكر ولتاژ و... در حد استاندار حذف گرديد.

  8-    آزاد سازي توان    :توان ظاهريحدود 50% كاهش داشت و باعث آزادسازي توان جهت اضافه كردن تجهيزات الكتريكي ديگر گرديده است.

  مهندسين مشاور SKM با دقت و اشتياق بسيار زياد عملكرد سيستم نصب شده را مورد بازبيني قرار دادند كه نتايج آن در جداول وگرافهايي تهيه نموده اند كه در صورت درخواست به آدرس ايميل شما ارسال مي گردد. 

  با تشكر از حوصله شما

  شركت نيكوالكتروفلوقشم (سهامي خاص)

                                                                    Fax:026 34711179

                                                                   Mob:09123613752

                                                                     Tel:026 34700164

                           Email:nofallah43@gmail.com      


  این مطلب تا کنون 83 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ پنجشنبه 11 دي 1348 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : اندازي ,سيستم ,ولتاژ ,بسيار ,جريان ,توان ,ضريب قدرت ,اندازي موتور ,اندازي موتورها ,اندازي موتورهاي ,بسيار پائين ,گشتاور بسيار پائين ,موجب افزاي ,
  راه اندازي موتورهاي بزرگ و كاهش افت ولتاژ

تبلیغات


 • Ads1

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز سه شنبه 28 شهريور 1396

تبلیغات

پارس ایرانیک جهت سفارش تبلیغات با ایمیل زیر در ارتباط باشید
mohsen_msl@yahoo.com

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر